Parafia św. Augustyna
w Świętochłowicach - Lipinach

Historia

Historia parafii
05/01

Budowa kościoła rozpoczęła się w 1871 roku i 3 lipca tegoż roku odbyła się uroczystość złożenia i poświęcenia kamienia węgielnego. Budowa kościoła postępowała szybko i sprawnie aż do marca 1872 roku, kiedy to wyczerpały się fundusze. Tutaj swoją pomoc i zaangażowanie okazał August Schmieder, który uparcie dążył do celu, mimo iż sam był wyznania ewangelickiego. W marcu 1872 roku zamówiono dla kościoła 4 dzwony brązowe, które 30 czerwca 1872 z upoważnienia bpa Heinricha Förstera zostały poświęcone przez ks. Delocha. W niespełna miesiąc później, 24 lipca 1872 roku nastąpiło poświęcenie kościoła, którego patronem został św. Augustyn. Na stanowisko kuratusa powołano do Lipin ks. Józefa Michalskiego, który rozpoczął swoją pracę duszpasterską przy nowym kościele 6 czerwca 1872 roku. Kurację lipińską włączono do dekanatu mysłowickiego.


Dokumenty znalezione w wieży kościoła przy okazji remontu w listopadzie 1900 roku wymieniają jako budowniczego kościoła generalnego dyrektora Schmiedera, nie mówią niestety nic na temat nazwiska projektanta ani architektury kościoła. Koszty budowy i wyposażenia kościoła pokryte zostały w przeważającej części przez Hutniczą Spółkę Bracką oraz Dyrekcję Śląskiej Spółki Akcyjnej dla Górnictwa i Hut Cynkowych. Kościół nie został jednak wybudowany w tych rozmiarach, w jakich widzimy go dzisiaj. Brak było bocznych naw, kaplicy różańcowej, grobowca, konfesjonału, obecnego głównego wejścia na chór i innych, co wykonane zostało dopiero w latach późniejszych. W swych pierwotnych wymiarach kościół mógł pomieścić około 1500 wiernych i miał 15,9 m szerokości i 18 m długości.


Kościół wybudowany jest w stylu neogotyckim na rzucie krzyża łacińskiego. Jest trójnawowy, halowy, wszystkie nawy są więc tej samej wysokości i mają wspólny system oświetlenia. Transept jest dwunawowy i tworzy wyraźnie czytelne na zewnątrz ramiona, równie wysokie jak korpus nawowy. Do tej podstawowej bryły przylegają: od wschodu – płytkie, prostokątne, zamknięte wielobocznie, flankowane prezbiterium; od południa i północy zakrystie i kaplica; po zachodniej stronie transeptu odpowiadają im kruchta i wieloboczna kaplica. Całą bryłę od zachodu zamyka kwadratowa wieża. Elewacje kościoła wykonane są z cegły, dzisiaj jednolicie ciemnoszarej. Jedyną zwracającą uwagę dekoracją kościoła jest kamienny portal główny w przyziemiu wieży. Jest to, kontrastująca kolorystycznie z resztą kościoła, okazała konstrukcja zwieńczona dwiema rzeźbami św. Floriana i św. Jana Nepomucena. Wnętrze kościoła zdobią witraże, z których kilka w nawie bocznej jest projektu Adama Bunscha. Elementem wyróżniającym lipiński kościół spośród innych neogotyckich kościołów Świętochłowic są sklepienia krzyżowo-żebrowe, żebrowe i kryształowe, którymi przykryto całe wnętrze, wszystkie przestrzenie kościoła. Współczesne wnętrze kościoła projektowali artyści plastycy Sławomir Oleszczuk i Wiktor Ostrzołek.

Ołtarz główny
03/01

W 2011 roku, by upamiętnić zbliżającą się 24 lipca 2012 roku 140 rocznicę poświęcenia naszego kościoła podjęto decyzję o rekonstrukcji ołtarza głównego.

Na podstawie archiwalnych zdjęć (zdj.1) został stworzony projekt (zdj. 2) . W wigilię uroczystości odpustowych tj. w sobotę 30 sierpnia 2014 roku  ks. abp Wiktor Skworc odprawił uroczystą Eucharystię i pobłogosławił nasz zrekonstruowany ołtarz (zdj.3)

  

Organy parafialne
02/01

Organy w kościele pod wezwaniem św. Augustyna w Lipinach zostały zbudowane ok. 1885 roku przez Adolfa Volkmanna, a nie jak początkowo sądzono przez jego ojca Carla. Podczas prac na jednej z płycin odkryto inskrypcję z czasów budowy organów na podstawie której potwierdzono tą informacje. Płyta trafiła do Muzeum Organów Śląskich, założonego przez prof. Juliana Gembalskiego, wybitnego organistę. W budowie organów zastosowano wiatrownice klapowo - zasuwowe. Organy są 25 głosowe w tym językowe: puzon i trąbka. Można dzięki nim uzyskać dźwięki orkiestrowe smyczków, fletu i trąbki. Instrument jest wyposażony w dwa manuały i pedał nożny z 27 klawiszami. Cały instrument jest umieszczony w neogotyckiej szafie.

 

Zobacz film z gry na lipińskich organach

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.