Parafia św. Augustyna
w Świętochłowicach - Lipinach

Porządek nabożeństw

Zapoznaj się z porządkiem nabożeństw

Ofiara na parafię

Intencje mszalne

Najnowsze intencje

Ogłoszenia parafialne

Aktualne ogłoszenia

Aktualności z Archidiecezji Katowickiej

Aktualności papieskie

Liturgia

Aktualności

Wiadomości

SEMINARIUM ODNOWY WIARY
25/09

Serdecznie zapraszamy wraz ze Wspólnotą Ewangelizacji RAFAEL do przeżycia Seminarium Odnowy Wiary. Rozpoczęcie
 Seminarium oraz wszelkie szczegóły zostaną podane podczas spotkania organizacyjnego w środę 7 października o g. 18.45 w naszym kościele.

NIEDZIELA EWANGELIZACJI
11/09


W niedzielę 20 września odbędzie się w naszej parafii Niedziela Ewangelizacji. Swoim świadectwem wiary podzielą się członkowie Wspólnoty Ewangelizacji RAFAEL. Już teraz informujemy, że od 7 października rozpocznie się w naszej parafii Seminarium Odnowy Wiary, prowadzone właśnie przez członków tej wspólnoty, do którego udziału już dziś zapraszamy.

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWĄ
22/08

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWĄ KU CZCI ŚW. AGUSTYNA W NIEDZIELĘ 30 SIERPNIA.

SUMA ODPUSTOWA O GODZ. 12.00, NIESZPORY ODPUSTOWE O GODZ. 15.45.

POZOSTAŁE MSZE ŚW. O GODZ. 8.00, 10.00 I 16.30

ZAGADKI KOŚCIOŁA ŚW. AUGUSTYNA W LIPINACH
08/08

MIESZKAŃCY LIPIN NA OBRAZACH LUDWIKA KONARZEWSKIEGO

Kościół św. Augustyna w Świętochłowicach – Lipinach liczy prawie 150 lat. Jest świadkiem burzliwych dziejów dzielnicy - na jego murach widać liczne uszkodzenia - ślady działalności kopalni Matylda i huty cynku Silesia. Został zbudowany w 1872 r., ale wkrótce – już po 15 latach – trzeba było dobudować nawę poprzeczną, aby mógł on pomieścić coraz liczniejszą rzeszę parafian.

Budynek kościoła wpisano w 2013 r. do rejestru zabytków, w jego wnętrzu znajduje się zespół witraży i organy, także wpisane do rejestru oraz inne dzieła sztuki. Świątynia kryje również zagadki, wymagające wyjaśnienia.

W niewielkiej kaplicy chrzcielnej powstał w 1955 r. cykl obrazów na deskach, namalowanych przez Ludwika Konarzewskiego – juniora, przedstawiających sceny udzielania Świętych Sakramentów. Jak niesie wieść gminna, do przedstawień poszczególnych postaci pozowali mistrzowi mieszkańcy Lipin.

Celem naszej akcji jest ustalenie, kim byli modele. Prosimy zatem o upowszechnienie wiadomości o przedsięwzięciu i przesyłanie wszystkich informacji, usłyszanych na ten temat od krewnych i znajomych – świadków, bądź uczestników tamtych wydarzeń.

Zebrany materiał o osobach przedstawionych na obrazach, wraz z informacją o twórcy cyklu – Ludwiku Konarzewskim, zostanie opracowany i opublikowany na stronach internetowych Parafii i Miasta 12 września w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2020.

Mając na uwadze, iż od czasu powstania malowideł upłynęło wiele lat, może to być ostatnia okazja do pozyskania tej wiedzy.

Prosimy o przesyłanie informacji na adres lipiny@katowicka.pl lub kontakt pod nr tel. 515 304 860

NOWY PORZĄDEK MSZY NIEDZIELNYCH
04/07

OD NIEDZIELI 5 LIPCA OBOWIAZUJE NOWY PORZĄDEK MSZY NIEDZIELNYCH:

8.00, 10.00, 12.00, 16.30

WAKACYJNY PORZĄDEK MSZY W DNI POWSZEDNIE
04/07

W miesiącu lipcu i sierpniu Msze św. w dni powszednie tygodnia:

poniedziałek, środa, sobota godz. 18.00           

wtorek, czwartek, piątek godz. 8.00

Zarządzenie Metropolity Katowickiego w aktualnej sytuacji epidemiologicznej z dnia 18 czerwca 2020 roku
19/06

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ Z DNIA 28 MAJA 2020 R.
29/05

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO
ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ
Z DNIA 28 MAJA 2020 R.

 

Wstęp
W związku z sytuacją epidemiologiczną dotychczasowe akty prawne metropolity katowickiego obowiązują nadal w takim zakresie, jaki określają najnowsze rozporządzenia władzy cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań zaktualizowanych w niniejszym zarządzeniu.
1. Odwołanie dyspensy
Z dniem 6 czerwca br. odwołana zostaje ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego „wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i dni nakazane, chyba, że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu, np. choroba, pielęgnacja niemowląt (por. KKK 2180, 2181, 2182.).
W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wiernych, którzy z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych bądź internetowych oraz do stosowania praktyki Komunii św. duchowej.
2. Sprawowanie Eucharystii i innych nabożeństw w kościele
Podczas sprawowania Eucharystii i innych nabożeństw, które zostają przywrócone zgodnie z kalendarzem liturgicznym i parafialną tradycją, należy z najwyższą troską zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni.
Za zgodą rodziców i z zachowaniem wszystkich rygorów sanitarnych przywraca się posługę służby liturgicznej, w tym ministrantów, lektorów, kantorów oraz scholi, a także udzielanie Komunii św. w kościele przez nadzwyczajnych szafarzy. Nadal zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania.
3. Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania
W ślad za zarządzeniem z dnia 16 maja br. zachęcam wiernych do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, zwłaszcza w okresie wielkanocnym, który trwa do niedzieli Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca), i do pełnego uczestnictwa we Mszy św. tzn. z przyjęciem Komunii św.
4. Duszpasterstwo
Przywracamy w parafiach odwiedziny chorych z posługą sakramentalną z zastosowaniem wszystkich aktualnie obowiązujących zasad sanitarnych. Zaleca się rozłożenie tej posługi w czasie, aby nie kumulować odwiedzin w jednym dniu. Udzielanie sakramentu bierzmowania w parafiach należy organizować za pośrednictwem Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej, a następnie szczegóły uzgadniać z biskupem – szafarzem sakramentu.
W nawiązaniu do pkt. 5 zarządzenia z dnia 4 maja br. polecam proboszczom zorganizowanie uroczystości wczesnej i pierwszej Komunii św. w ścisłej współpracy z rodzicami i katechetami, z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych i z uwzględnieniem rozporządzeń władzy cywilnej.
Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, możliwe będzie zorganizowanie procesji Bożego Ciała. Zaleca się jej organizację wokół kościoła z czterema błogosławieństwami bez konieczności budowy osobnych ołtarzy. Należy przy tym zastosować najnowszą normę służb medycznych, według której w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć do 150 osób, a takżestosowne zalecenia sanitarne.  Zalecam także wystawienie Najświętszego Sakramentu do adoracji wiernych po ostatniej Mszy św. przedpołudniowej do Mszy św. wieczornej.
Przywracamy duszpasterstwo dzieci i młodzieży, w tym pracę formacyjną służby liturgicznej, Dzieci Maryi, ERM, Ruchu Światło-Życie, a także innych grup parafialnych. W porozumieniu ze szkołą, rodzicami oraz katechetami można planować Msze św. szkolne, zwłaszcza na zakończenie roku szkolnego.
5. Duchowieństwo
Przywracamy dekanalne spotkania formacyjne w II czwartek każdego miesiąca. Zachowując zasadę rezydencji, duchowni mogą korzystać z przysługującego im dnia wolnego.

 

Niniejsze zarządzenie obowiązuje od dnia 30 maja 2020 r. (z wyjątkiem punktu 1).

Należy je umieścić w gablotce i na głównej stronie internetowej parafii oraz przekazać i wyjaśnić wiernym w ogłoszeniach parafialnych.
                                                                               

                                                                              † Wiktor Skworc
                                                                               Arcybiskup Metropolita Katowicki
                                                                               Katowice, 28 maja 2020 r

ZAPROSZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO DO MODLITWY PRZED PIEKARSKIM WIZERUNKIEM MATKI BOŻEJ
22/05

Drodzy Diecezjanie, Drogie Rodziny, Bracia i Siostry!
Miesiąc maj jest w Kościele czasem modlitewnej komunii ze świętą Matką Boga. Rozważamy tajemnicę Jej macierzyństwa, które od przyjęcia woli Bożej w chwili Zwiastowania i podtrzymania niezachwianej wierności Bogu pod krzyżem Jezusa Chrystusa, rozciąga się na nas wszystkich, braci i siostry Jej Syna, którzy jako pielgrzymi nadal pozostają narażeni na trudy i niebezpieczeństwa (por. KKK 2674). Maryja, MatkaJezusa i nasza, wskazuje drogę, jest jej znakiem i prowadzi nas do Zbawiciela.
Drodzy Bracia,
w związku z trwającym stanem epidemicznym nie może się odbyć w tradycyjnej formie i czasie pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Zapraszam jednak wszystkich diecezjan do rodzinnego włączenia się we wspólną modlitwę pielgrzymów w uroczystość Zesłania Ducha świętego, tj. w niedzielę 31 maja br. od godz. 13-tej przed wizerunkiem Matki Bożej Piekarskiej.
Modlitwa rozpocznie się od złożeniu hołdu Matce Bożej, po którym wygłoszę przesłanie społeczne. Mszy św. będzie przewodniczył i homilię wygłosi arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. Bożej Opatrzności powierzymy wszystkie nasze osobiste intencje oraz osoby zmagające się z obecną sytuacją w kraju i na świecie, szczególnie chorych, ich najbliższych oraz służby medyczno-sanitarne. Maryję, czczoną w Piekarach Śl. jako Lekarkę, z pokorą będziemy prosić o wyjednanie wszystkim łaski zdrowia i pomyślności.
Ze względu na aktualnie obowiązujące przepisy sanitarne, świat męski będzie reprezentowany w piekarskiej bazylice wyłącznie przez mężczyzn i młodzieńców z parafii dekanatu Piekary Śląskie oraz zaproszonych gości. Proszę wszystkich innych wiernych o pozostanie w domach i modlitewną łączność za pośrednictwem mediów. Uroczystość będą transmitowały m. in.: drogą satelitarną Telewizja Polonia, łącznością naziemną TVP Katowice, a także Radio eM i Polskie Radio Katowice.
W ramach bezpośredniego przygotowania do tej uroczystości zapraszam, razem z duszpasterzami piekarskiego sanktuarium, do przeżycia triduum modlitewnego za pośrednictwem łącza internetowego; od czwartku 28 maja, codziennie o godz. 18.
W programie: Msza św., konferencja maryjna, Różaniec św., Litania do Matki Bożej Piekarskiej oraz Apel Jasnogórski. Link do połączenia dostępny jest na powitalnej stronie internetowej sanktuarium. W sobotni wieczór – po zakończonym modlitewnym triduum – będzie miała miejsce tzw. godzina ewangelizacyjna, połączona z inscenizacją o biblijnej historii Józefa egipskiego oraz świadectwami wiary.

Drodzy Bracia i Siostry,
wraz z Maryją, zawsze otwartą na współdziałanie z Duchem Świętym, uwielbiajmy Pana i prośmy o potrzebne łaski. Oczekując na wspólną modlitwę w Piekarach Śl., z serca wam błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita Katowicki

Linki

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.