Parafia św. Augustyna
w Świętochłowicach - Lipinach

Porządek nabożeństw

Zapoznaj się z porządkiem nabożeństw

Ofiara na parafię

Intencje mszalne

Najnowsze intencje

Ogłoszenia parafialne

Aktualne ogłoszenia

Aktualności z Archidiecezji Katowickiej

Liturgia

Aktualności

Wiadomości

Słowo Farorza na Wielki Tydzień
04/04

 

Kochani Lipińscy Parafianie!!!

         

Przed nami Wielki Tydzień, czyli czas kiedy dane nam będzie przeżywać największe wydarzenia zbawcze naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jeszcze kilka tygodni temu trudno byłoby sobie wyobrazić, że w tym roku nie poświęcimy palm i pokarmów na stół wielkanocny, nie skorzystamy z sakramentu pokuty przed Wielkanocą, a przede wszystkim nie zgromadzimy się na wspólnym przeżywaniu Trudiuum Paschalnego w naszym Lipińskim kościele.

 

Zachęcam Was, aby na czas Wielkiego Tygodnia, umieścić Krzyż w widocznym miejscu i adorować w swoich mieszkaniach.  Nie będzie w tym roku tradycyjnego poświęcenia pokarmów, ale zamiast tego skorzystajmy z obrzędu błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym (można wydrukować tekst znajdujący się na stronie parafialnej). I choć nie spotkamy się na wspólnych liturgiach postarajmy się uczestniczyć w nich duchowo korzystając z transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych.

 

Jest to czas szczególnie trudny i dla Was – drodzy Parafianie, którzy tęsknicie za Eucharystią i Komunią świętą, i dla nas - duszpasterzy, którzy sprawujemy Msze św. w pustym kościele, bez Waszej fizycznej obecności. To czas próby wiary dla nas wszystkich! A może jest to podarowany nam czas, aby głębiej przeżyć i lepiej zrozumieć, jak wielkie było osamotnienie Jezusa w tych najtrudniejszych dla Niego chwilach męki i śmierci.

 

Można ciągle narzekać na wszystko i na wszystkich, ale można także jeszcze bardziej z głęboką wiarą modlić się do Chrystusa, aby ten czas tęsknoty za Nim i za sobą nawzajem, jeszcze bardziej uświadomił nam jak wielką łaską jest możliwość wspólnego udziału w Eucharystii.

 

Jako duszpasterze pamiętamy o Was w każdej Mszy św., a także codziennie z ks. Jackiem o godz. 20.30 odmawiamy za Was Różaniec i zachęcamy, abyście wspólnie w domach, dołączyli się do tej modlitwy. Codziennie jest także otwarty przedsionek kościoła, gdzie można uklęknąć i adorować wystawiony na ołtarzu Najświętszy Sakrament.

 

Pamiętajmy także o sobie wzajemnie, a zwłaszcza o osobach samotnych i chorych z naszego sąsiedztwa, którzy nie są w stanie sami zapewnić sobie opieki. Gdyby ktokolwiek potrzebował pomocy jestem do Waszej dyspozycji pod numerem telefonu parafialnego jak też numeru:  515 304 860.

 

Przy okazji, chciałbym także podziękować za wszelkie dowody życzliwości względem nas kapłanów oraz za wsparcie materialne Naszej Parafii.

                  

Z pamięcią w modlitwie i kapłańskim błogosławieństwem, a także życząc zdrowia i pogody ducha,

ks. Mariusz - Wasz Farorz.

Duchowe przeżycie Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy. Słowo pasterskie Arcybiskupa Katowickiego.
04/04

Caritas zbiera środki na respiratory
02/04

Archidiecezjalne Caritas zbiera środki na respiratory i niezbędne środki ochrony dla szpitali:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach i Szpital św. Józefa w Mikołowie.

Ofiary można wpłacać na konto Caritas z podaniem tytułu: ofiara-KORONAWIRUS

96 1050 1214 1000 0090 3169 8062

 

Modlitwa w 15 rocznicę śmierci św. Jana Pawła II
02/04

15 lat temu, 2 kwietnia 2005 roku, Polska zatrzymała się na moment.

Dokładnie o 21.37 Stolica Apostolska wydała komunikat: Ojciec Święty powrócił do domu Ojca.

Dziś przypada 15. rocznica śmierci św. Jana Pawła II.

O duchową łączność w tym dniu apeluje kard. Stanisław Dziwisz, który zachęca, aby o godz. 21.37

zapalić w naszych oknach świece i za wstawiennictwem św. Jana Pawła II modlić się o ustanie pandemii koronawirusa.

 

 

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei. 
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen. 

Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002 

Błogosławieństwo stołu przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego
28/03

 

Błogosławieństwo stołu przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

 pobierz plik do wydruku błogosławieństwo stołu rodzinnego Wielkanoc 

 

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

 

     Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
     

     Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
     

     Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego (1 Tes 5, 16-18) Zawsze się radujcie:
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.


     Albo (Mt 6, 31 ab.32b-33): Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? 

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.


     Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.


     Wszyscy:

Amen.


     Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja


     Wszyscy:

Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 

     Przewodniczący: 

Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeśnam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które
wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

     Wszyscy:

Amen.

 

Sprawowanie posługi duszpasterskiej i liturgicznej w najbliższym czasie
25/03

O UZYSKANIU PRZEBACZENIA GRZECHÓW CIĘŻKICH W SYTUACJI NADZWYCZAJNEJ POZA SPOWIEDZIĄ
25/03

O UZYSKANIU PRZEBACZENIA GRZECHÓW CIĘŻKICH
W SYTUACJI NADZWYCZAJNEJ POZA SPOWIEDZIĄ

 

Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 960 przedstawia naukę Kościoła o konieczności spowiedzi: „Indywidualna i integralna spowiedź oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób, przez który wierny, świadomy grzechu ciężkiego, dostępuje pojednania z Bogiem i Kościołem. Jedynie niemożliwość fizyczna lub moralna zwalnia od takiej spowiedzi. W takim wypadku pojednanie może się dokonać również innymi sposobami”.

 

Kościół wskazuje taki sposób uzyskania przebaczenia grzechów ciężkichw wyjątkowej sytuacji niemożności wyspowiadania się. Jest nim wzbudzenie żalu doskonałego za grzechy oraz szczere pragnienie (postanowienie) wyspowiadania się. Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 1452) opisując doskonały żal za grzechy stwierdza: „Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany «żalem doskonałym» lub «żalem z miłości». Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Nauka ta opiera się na orzeczeniu Soboru Trydenckiego, który w nauce o sakramencie pokuty uczy o skrusze, czyli o żalu doskonałym: „…chociaż zdarza się, iż skrucha ta jest niekiedy dzięki miłości doskonała i pojednuje z Bogiem zanim jeszcze sakrament zostanie przyjęty, niemniej jednak pojednania tego nie należy przypisywać samej skrusze bez zawartego w niej pragnienia sakramentu” .

 

Nauka ta należy do Tradycji Kościoła. Nie umniejsza ona w żaden sposób wagi sakramentu pokuty. Wręcz przeciwnie, pokazuje jego wartość: do otrzymania przebaczenia wszystkich grzechów w takiej wyjątkowej sytuacji potrzebny jest nie tylko żal doskonały, ale też pragnienie spowiedzi. W przyszłości wyrazi się ono ostatecznie w czynie: w akcie spowiedzi, gdy miną nieusuwalne przeszkody. Przy przypomnieniu tej ostatniej zasady, kierującej uwagę ku przyszłej
spowiedzi, należy pamiętać, że osoba żałująca za swoje grzechy i pragnąca spowiedzi już teraz otrzymuje przebaczenie – „takie samo” (nie ma innego) jak w spowiedzi, czyli otrzymuje łaskę uświęcającą. Może zatem przyjmować Komunię świętą (w sposób
sakramentalny lub duchowy).

 

Co do zachowania zwykłych warunków spowiedzi wypada przypomnieć, że szczery i doskonały żal za grzechy zakłada realizację wszystkich pozostałych warunków: rachunku sumienia, postanowienia poprawy, zadośćuczynienia.

Ponieważ ten ostatni nie wiąże się w tym przypadku z obligatoryjną pokutą nakładaną przez spowiednika, to można zakładać, że dobrowolna pokuta będzie owocna, ale jej kształt pozostaje w gestii osoby jednającej się z Bogiem.

Msze święte w TV i RADIO. Gdzie można obejrzeć transmisję?
22/03

Msze święte w TV. Gdzie można obejrzeć transmisję?

     Msze święte będzie można oglądać dzięki kilku programom telewizyjnym. Stacje telewizyjne wyszły na wprost oczekiwaniom Polaków, którzy nie będą mogli wziąć udziału w Mszach w kościołach w całej Polsce. Episkopat Polski zapewnił , że na ten dzień udzielona zostanie dyspensa. Oznacza to zwolnienie od obowiązku udziału w cotygodniowej niedzielnej Mszy. 

Niedzielne Msze święte w ogólnodostępnych kanałach telewizji naziemnej:

 • 7:00 TVP 1 - z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
 • 7:00 TVP Info - Dla niesłyszących z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
 • 7:00 TV Republika - z parafii pod wezwaniem Świętego Augustyna w Warszawie
 • 9:00 TVP 3 Opole
 • 9.00 Polsat News ze Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie
 • 9:30 TV TRWAM - z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze
 • 10:00 TVP 3 Lublin
 • 10.30 Polsat Rodzina (dla dzieci)
 • 10:00 TVP 3 Bydgoszcz
 • 10:55 TVP 1 - z Jasnej Góry
 • 12:00 TVP 1 (Anioł Pański)
 • 13:00 TVP Polonia - z kościoła pw. św. Joachima w Sosnowcu

Msze święte będą również transmitowane przez dwa kanały informacyjne:

 • 9:00 Polsat News
 • 11:00 TVN 24

Msze święte w Radiu. Gdzie można posłuchać?

Transmisje będzie można też posłuchać na antenie radia. Dla osób, które nie będą mogły skorzystać z transmisji wideo w internecie czy w telewizji, transmisja radiowa będzie idealnym rozwiązaniem.

Transmisji z Mszy świętych można słuchać:

 • 9:00 Polskie Radio Program 1
 • 9:00 Radio Maryja
 • 10:00 Katolickie Radio Podlasie
 • 10:30 Radio Katowice
 • 12.00 Radio eM

Ponadto wychodząc naprzeciw duchowym potrzebom wiernych, Radio eM wprowadza zmiany w codziennej ramówce:

 • od poniedziałku do soboty o godz. 18.00 – transmisja Mszy św. z katedry

 • w piątki o godz. 17.15 – transmisja nabożeństwa Drogi Krzyżowej;

 • w niedziele o godz. 17. 15 transmisja Gorzkich Żali;

 • codzienne rozważania rekolekcyjne prezentowane na antenie Radia eM : 10.50, 18.45, 22.50. Rekolekcje wygłoszą księża: Jerzy Szymik, Jacek Plech i Piotr Brząkalik;

 • codziennie na antenie Radia eM istnieje możliwość wspólnej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00 oraz modlitwy różańcowej (pn–pt) o godz. 5.30.

 • Ponadto nadawana jest także Ewangelia z danego dnia z komentarzem o godz.  5.50, 6.50, 12.10, 23.10 oraz komentarz do czytania z liturgii Słowa o godz. 6.20, 23.20.

  Zachęcamy do wzmożonej modlitwy w domachzwłaszcza do modlitwy różańcowej i Koronki do Bożego Miłosierdzia. Jako parafianie Serca Pana Jezusa zachęcamy do odmawiania codziennie Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji ustania epidemii.

Słowo do parafian
21/03

D R O D Z Y   P A R A F I A N I E !

25 czerwca 2016 roku zawierzyliśmy Naszą Parafię, Miasto i cały Dekanat Świętochłowice, Bożemu Miłosierdziu. Wtedy nasi Kapłani, Władze Miasta i ok. 600 Parafian zgromadzonych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, wołaliśmy z ufnością – „JEZU, UFAM TOBIE”!  Wierzymy i ufamy, że wtedy dobry Bóg przyjął łaskawie nasze zawierzenie.

 

13 października 2017 roku, w Dzień Fatimski, w 100. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie, ponownie z wszystkimi Parafianami naszego Dekanatu, w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej, zawierzyliśmy siebie, nasze parafie – naszej Matce i Królowej – Pani Fatimskiej.

 

Dzisiaj, w tych trudnych chwilach, zwracamy się do wszystkich Parafian i Mieszkańców Świętochłowic, o zjednoczenie we wspólnej modlitwie.

Po pierwsze, zachęcamy do odprawienia dobrej Spowiedzi i pojednania się z Bogiem i drugim człowiekiem. Po drugie, pamiętając o naszym zawierzeniu Bożemu Miłosierdziu i Matce Bożej Fatimskiej, zapraszamy do wspólnej modlitwy w naszych domach: o godz. 15:00 do Koronki do Bożego Miłosierdzia; o godz. 20:30 do modlitwy różańcowej. Wołajmy do Boga, by nas ustrzegł od złego, a Matkę Bożą prośmy o przemożną opiekę. Ufamy, że tamte dwa zawierzenia, były szczególnym wyrazem naszej wiary i że Bóg przyjął je łaskawie.

Nadmieniamy jeszcze, że w naszym kościele 30 min przed wieczorną Mszą świętą będzie wystawiony Najświętszy Sakrament, by każdy osobiście, w małym gronie, mógł adorować Pana Jezusa i wzywać Jego Miłosierdzia. Zachęcamy też tych, którzy mogą do ofiarowania postu i innych modlitw, w intencji ocalenia nas od „ZARAZY, głodu, ognia i wojny”.

 

Złączeni we wspólnym zatroskaniu i modlitwie

Wasi Duszpasterze

Linki

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.