Wielu wiernych w tym melomanów w okresie Bożego Narodzenia zmierza do kościoła św. Augustyna, by wziąć udział w tradycyjnych Lipińskich Nieszporach Kolędowych. Są to utwory nieznanych autorów, przekazywane z pokolenia na pokolenie mieszkańcom Lipin.

Niepowtarzalny koloryt wiele razy skłonił miejscowych miłośników region do utrwalenia ich w artystycznej aranżacji na kasetach i płytach.

Ostatnio wydane przez Stowarzyszenie "Nasze Miasto" Lipińskie Nieszpory Kolędowe w nowoczesnej aranżacji do posłuchania poniżej:

Utwór 1
Utwór 2
Utwór 3
Utwór 4
Utwór 5
Utwór 6
Utwór 7


TEKST LIPIŃSKICH NIESZPORÓW KOLĘDOWYCH:

PSALM I

Niechaj będzie pochwalony,
Bóg w Betlejem narodzony,
Który z nieba zszedł na ziemię,
By odkupił ludzkie plemię.

Dziecię Jezus zeszło z nieba,
By łaknącym podać chleba.
By cierpiącym życie słodzić.
By ze Stwórcą świat pogodzić

Światło zeszło wśród ciemności,
Więc Anieli z Wysokości.
Chwałę Bogu wyśpiewują,
Pokój ludziom oznajmują.

Gwiazda świeci przy Dziecinie,
Od jej blasku ciemność ginie.
Więc Królowie z pogan rodu,
Śpieszą do niej z darem wschodu.

Za to Bóg ich rozwesela,
Światło wiary im udziela.
Tak, że dzisiaj w Świętych gronie,
Chwalą Boga na Syonie.

Niechaj będzie pochwalony
Bóg w Betlejem narodzony.
Który z nieba zszedł na ziemię,
By odkupił ludzkie plemię.


PSALM II

Noc nadeszła pożądana,
W tysiąc gwiazd jasnych przybrana:
Sen spoczynkiem troski słodził,
Wtem się Jezus nam narodził.
Duchów Świętych grono całe,
Śpiewa w górze Panu chwałę,
Ludziom radość oznajmuje,
I ziemi pokój zwiastuje.
W złocisty obłok przybrany,
Jakie w nocy czyni zmiany,
A gdy światłość wokół toczy,
Wtem Go straż pasterzy zoczy
A skoro straż to spostrzegnie,
Żwawo do stajni pobiegnie,
Widzieć Dziecię narodzone,
Ubogo w żłób położone.
Choć w pieluszki uwiniony,
Za Pana jednak uczczony,
Bo każdy w Nim poznać może,
Ulubione Dziecię Boże!
Jaką radość i nadzieję,
Niebo na ziemię nam leje,
Jak nas Ojciec umiłował,
Kiedy nam Syna darował!
Dawszy nam Bóg Syna Swego,
Da też co jest zbawiennego,
Jego miłość nieskończona,
Niechaj będzie uwielbiona.


PSALM III

Dzień ten nam sam Pan Bóg sprawił,
Na nim światu się objawił,
Niechaj się więc dziś weseli,
Bo z Nim radość niebo dzieli.

Za Nim narody tęskniły,
Ach! jakże się pocieszyły
Gdy już nadszedł pożądany,
I pocieszył lud stroskany.

Kiedy to ach pojąć żądam,
Pełen zdumienia spoglądam,
Na niego i z czcią wyznaję,
Że On się pojąć nie daje.

Panie Człekiem narodzony!
Księciem pokoju mieniony!
Chcesz jak brat nasz mieszkać z nami,
Czynić nas Boga dzieciarni.


PSALM IV

Śpiewajmy Panu z weselem,
Jezus naszym Zbawicielem,
Dziś na ziemię przychodzi,
Z Panny czystej się rodzi.

Przystąpmyż w duchu ku Tobie!
Tu Bóg w Dziecięcia Osobie.
Tu w ubóstwie Pan świata,
Z człowiekiem się dziś brata.

Złóżmy Mu ukłon głęboki.
U czcijmy Jego wyroki,
Bóg nieograniczony,
Człowiekiem dziś zrodzony.

Łączmy się z Aniołów chórem,
Bośmy też Jego utworem,
Chwały Mu głośmy pienia,
W dzień Jego narodzenia.

Idźmy k'Niemu z pasterzami,
Nieśmy ofiary z mędrcami,
Już nie kadzidło, złoto,
Pan ten nie stoi o to.

Chwała bądź Bogu Synowi,
Zrodzonemu z Panny czystej,
I Ojcu z Duchem Świętym,
Na wieki niepojętym.


PSALM V

W Betlejem się narodziło Dziecię, co świat ucieszyło. Co nam przyniosło zba­wienie. Z mocy czarta wyzwolenie. Z dawna żądane, prorokowane, teraz nam od czystej Panny na świat wydane.

O prawdziwie dniu szczęśliwy, któ­rego Bóg dobrotliwy. Spowinowacił się z światem, wziął ciało stał się nam bratem. A to dla tego, aby każdego, oswobodził z kary grzechu Adamowego.

Bóg się nam na świat narodził, by nas z piekła wyswobodził. Dobrej myśli być się godzi, gdy dziś Zbawiciel przy­chodzi. Więc Mu śpiewajmy i wychwalajmy, Bogu dziś narodzonemu cześć oddawajmy.

Wszakże i bydlęta same, chociaż z ro­zumu obrane. Wół z osłem Bogiem Go znają, jak mogą tak Go witają. Nisko klę­kają i upadają. Na kolanach Dzieciąteczku pokłon oddają.

Pastuszkowie też przybyli, w czem mogli Panu służyli. Biegnąc do szopy w zawody, porzuciwszy swoje trzody. Jedni śpiewali, drudzy zaś grali, A inni dary dawali, które pobrali.

I my też z serca ofiary, łącząc z pa­stuszymi dary. Oddajemy wcielonemu, Bogu dziś narodzonemu Nasze śpiewania i wychwalania. Prosząc, aby nas uchronił w piekle karania.

Wspieraj nas wieczny Dziedzicu, w świętych cnotach w dobrym życiu. Bło­gosław każdego miłe, poszczęść wszystkie życia chwile. Miasta z wioskami i z do­bytkami. Pobłogosław nam na zawsze Twemi rączkami.


MAGNIFICAT

Serdecznie wielbi duszo moja
Pana swego dobrodzieja.
Duch mój rozradował się wielu
W Bogu moim Zbawicielu.
Iż na służebnicy swojej niskość
Zajrzała jego dobrotliwość.
Albowiem oto stąd błogosławioną
Od wszystkich narodów będę zwaną.
Bo mi uczynił wielkie rzeczy
On, który jest wszechmogący.
Prześwięte jest Jego imię
Chwalić Go będzie całej ziemi plemię.
Wszystkim narodom zmiłowanie
W Boskiej bojaźni żyjącym się stanie.
W ramieniu swojem moc uczynił
Pyszne myślą serca ich rozproszył..
Złożył mocarze ze stolicy
A pokorne postawił po prawicy.
Łaknące dobrami napełnił
A bogacze próżne odprawił.
Przyjął Pan sługę swego, Izraela,
Bo mu na ratunek zesłał Zbawiciela.
Wspomniawszy na swe miłosierdzie
I na ludu srogą nędzę.
Jako do ojców naszych mówił
Abrahamowi i nasieniu jego przyślubił.
Chwała Bogu Ojcu i Synowi
I pocieszycielowi świętemu Duchowi.
Jako było na początku i zawsze i ninie
Niech Bóg w Trójcy jedyny
na wieczne czasy słynie.


KOLĘDY

Anielskie chóry w ciemną noc, zwiastują ludziom Boską moc. A jasność jak zorza się pokazała, gdzie szopa uboga za miastem stała. Anielskie chóry w ciem­ną noc, zwiastują ludziom Boską moc, że Chrystus do nas przyszedł sam, By łaski zbawienia dać nam, I tak z uśmiechem czeka nas, Więc pójdźmy do Pana wszy­scy wraz Anioł z nieba woła nas, Do Betlejem śpieszmy Serca czyste w święty czas. Zbawcy swemu nieśmy Anielskie chóry w ciemną noc, zwiastują ludziom Boską moc, świętą Boską moc.

Dla prawdziwych znawców muzyki:

Nuty Lipińskich Nieszporów Kolędowych

 

 Wszystkie osoby będące w posiadaniu innych wykonań Lipińskich Nieszporów Kolędowych na płycie lub kasecie prosimy o kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.