Legion Maryi jest organizacją katolicką, której członkowie wierzą, że moc Maryi z Bożego postanowienia nie ma granic, dlatego za Jej wstawiennictwem starają się nieść pomoc każdej potrzebującej osobie na zasadzie wolontariatu. Nazwa sugeruje, że Legion Maryi stara się naśladować legion rzymski, którego charakterystycznymi cechami była odwaga, męstwom, wierność i dyscyplina.

Legion powstał 7 września 1921 roku w Dublinie w Irlandii, aby pozyskać ludzi dla Boga za przyczyną Jego Matki. Przez niemal 90 lat dochował wierności swojemu powołaniu i rozwinął się na całym świecie.

Jego założyciel i wieloletni animator, sługa boży Franciszek Duff (1889-1980), był świeckim obserwatorem Soboru Watykańskiego II. Tym wyróżnieniem Ojciec Święty uznał i potwierdził ogromny wkład F.Duffa w apostolat świeckich.

Więcej informacji na stronie:

http://www.legionmaryi.pl/

Spotkania Legionu Maryi odbywają się

w środy o godzinie 16:30

w salce na probostwie.