Grupę tradycji śląskiej tworzy kilkadziesiąt osób hołdujących wszystkiemu co śląskie i Śląsk tworzące. Osoby będące jej członkami w trakcie najważniejszych uroczystości kościelnych
i państwowych (np Boże Ciało, odpust parafialny, pielgrzymki na Górę św. Anny oraz do Piekar śląskich) ubierają się w tradycyjne stroje śląskie. Pomysł powstania tej grupy
zrodził się przez chęć uczczenia przez naszą parafię rocznicy 125 pielgrzymki
na Górę św. Anny.

Więcej informacji na stronie:

www.merynka.pl