Wspólnota Dzieci Maryi grupa dziecięca.
Spotykania rozpoczynają się w soboty o godzinie 11:00 w salkach parafialnych.