Komunikat dziekana dekanatu Świętochłowice w sprawie pomocy osobom poszkodowanym w pożarze przy
ul Barlickiego

Drodzy Parafianie!
Wszystkich nas poruszyła tragedia, która miała miejsce w budynku na ul.Wieczorka w minionym tygodniu.
W naszych modlitwach chcemy pamiętać o tragicznie zmarłych,
poszkodowanych i ich rodzinach.

Mamy nadzieję, że przyczyną wypadku nie było podpalenie.
Byłby to czyn godny najwyższego potępienia.
Prośmy Boga, aby takie tragedie nie miały miejsca w przyszłości w naszej Parafii.
Swoją troskę wyraził także nasz ks. Arcybiskup Damian Zimoń.
W piątkowy wieczór odwiedził miejsce tragedii, rozmawiał z mieszkańcami.
Wyrażamy Mu za to wielką wdzięczność.
Ks. Arcybiskup pragnie razem z nami modlić się za ofiary tragicznego
pożaru i poszkodowane rodziny.

Przybędzie do naszego kościoła w środę i odprawi Mszę św o godz. 17:00.
Chciejmy jak najliczniej przybyć do naszej świątyni i zjednoczyć się w tym dniu wokół naszego Arcypasterza.

Ks. Proboszcz Bogdan Wieczorek

KOMUNIKAT

Uroczystość Najświętszej Trójcy kieruje nasze myśli ku Bogu żyjącemu w jedności trzech osób Boskich. Źródłem jedności Ojca, Syna i Ducha jest miłość wzajemna.

Każdy wierzący uczestniczy w jedności Trójcy Świętej żyjąc w zjednoczeniu z Bogiem i w miłości z ludźmi. Ta miłość winna być widoczna na co dzień, ale szczególnie w takich chwilach, gdy bliźni jest w potrzebie.

Wszyscy ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragedii rodzin, w Świętochłowickiej dzielnicy Lipiny, które w wyniku pożaru straciły swych bliskich, walczą o życie, czy też ucierpiały na zdrowiu. Ich mieszkania wraz z dobytkiem spłonęły. Nie mają miejsca, w których toczyło się ich rodzinne życie.

Dzielnica Świętochłowic – Lipiny to obszar różnorakiej ludzkiej biedy. Ale to także miejsce poszanowania śląskiej tradycji, wartości rodzinnych i szacunku dla wartości religijnych. Zatroszczmy się, by w szczególnej sytuacji pomóc poszkodowanym i ocalić te wartości.

Rodziny wspieramy modlitwą. Prosimy, by zmarłym Bóg dał wieczną radość, przywrócił zdrowie i pełną sprawność poszkodowanym, a wszystkich umocnił duchem chrześcijańskiej nadziei.

Potrzebne jest współczucie, ale potrzebna jest konkretna pomoc. Ofiary można wpłacać na konto Caritas Archidiecezji Katowickiej: GETIN BANK S.A. II O/Katowice 90 1560 1111 0000 9070 0011 6398 z dopiskiem „pożar”

W modlitwie łączy się z poszkodowanymi ks. Arcybiskup Damian Zimoń.

Wszystkim poszkodowanym, oraz wszystkim wspomagającym ich duchowo i materialnie niech Bóg błogosławi.

ks. Piotr Machoń

Dziekan dekanatu Świętochłowice

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • pozar_na_barlickiego