ZAPRASZAMY

NA

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWĄ

 KU CZCI ŚW. AUGUSTYNA

W  NIEDZIELĘ -  26 SIERPNIA

 

SUMA ODPUSTOWA

 GODZ.12.00

KAZANIA GŁOSI

DZIEKAN WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO  UŚ W Katowicach

KS.DR HAB. ANTONI BARTOSZEK.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

W ODPUST BĘDZIEMY MIELI TAKŻE MOŻLIWOŚĆ ZOBACZENIA WYREMONTOWANEJ KAPLICY BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

  Z PIETĄ, KTÓRA PO WIELU LATACH.

 POWRÓCIŁA TU NA SWOJE MIEJSCE.

ZAPRASZAMY !