NIEDZIELA PALMOWA

MĘKI PAŃSKIEJ W KOŚCIELE ŚW AUGUSTYNA

Jak co roku zapraszamy na przedstawienie uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.

W tym roku Pan Jezus przybędzie ulicą Bukowego, Chorzowską i przez bramę kościoła.

Gromadzimy się już o godz. 11.40 wzdłuż tej ulicy i przed samym kościołem