W tym roku przypadają wybory do Rad Parafialnych.

W skład Parafialnej Rady wchodzą trzy grupy członków : 

  • z urzędu,
  • mianowani przez proboszcza parafii,
  • wybrani przez parafian.

Członkami Rady Parafialnej mogą zostać praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, cieszący się zaufaniem i autorytetem.

Terminarz wyborów przedstawia się następująco:

  • zgłaszanie kandydatów – do 10 czerwca
  • informacja o kandydatach i udostępnianie list wyborczych - 11 czerwca
  • wybory - 18 czerwca
  • ogłoszenie składu Rady – 25 czerwca

Na karcie zgłoszeniowej należy podać imię i nazwisko kandydata, datę urodzenia, jego telefon i e-mail, zawód, wykształcenie kandydata oraz krótkie uzasadnienie zgłoszenia.