W naszej wspólnocie lipińskiej  jest wiele osób podejmujących różnego rodzaju działania charytatywne i społeczne.

Celem Forum jest spotkanie, wymiana myśli, spostrzeżeń,  podjęcie konkretnych zadań na przyszłość.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane,

działające już w naszej dzielnicy, w parafii.

Spotkanie odbędzie się w czwartek o godz. 18.00 na probostwie.

Jeśli leży Ci na sercu drugi człowiek, problemy moralne naszej dzielnicy i Parafii – serdecznie zapraszamy.