TRIDUUM PASCHALNE W KOŚCIELE ŚW AUGUSTYNA

 

WIELKI CZWARTEK

Dzień ustanowienia sakramentu kapłaństwa i Eucharystii

Msza św. Wieczerzy Pańskiej zostanie odprawiona o godz.18.00.

Przyjmiemy Pana Jezusa w Komunii pod dwiema postaciami.

 

WIELKI PIĄTEK

Dzień śmierci Pana Jezusa na Krzyżu.

Ceremonie rozpoczną się o godz.18.00.

Na zakończenie otwarcie Bożego Grobu.

 

WIELKA SOBOTA

Noc paschy.Noc Zmartwychwstania.

Ceremonie rozpoczną się o godz. 20.00.

Ważnym elementem jest światło, dlatego przynosimy ze sobą świece.

 

W tych dniach wszyscy chcemy być przy Jezusie.

Uczymy się na nowo odkrywać Jego Miłość do nas.

Te trzy dni, które zmieniły świat, niech zmienią również nasze życie.