NIEDZIELA PALMOWA

W KOŚCIELE  ŚW. AUGUSTYNA

 

12.00 - PRZEDSTAWIENIE UROCZYSTEGO WJAZDU

            PANA JEZUSA DO JEROZOLIMY

            PROCESJA MSZA ŚW

 

17.30 – KONCERT PASYJNY

             KWARTET SKRZYPCOWY  ‘ALTRA VOLTA’

             Z KATOWIC

             UTWORY BACHA, POERGOLESIEGO,

             BRAHMSA I INNYCH

             WSTĘP WOLNY