Z okazji Nowego 2017 Roku

wszystkim Parafianom i Gościom

życzymy

aby każdy dzień był wypełniony

miłością do Boga i do ludzi.

Niech narodzony w Betlejem Jezus darzy pokojem

i nadzieją.