Uroczyste wprowadzenie w urząd nowego proboszcza
ks. Mariusza Dronszczyka
odbędzie się w niedzielę, 28 lipca 2019r. w czasie Mszy św. o godz. 9.00