Zapraszamy na uroczystą sumę odpustową ku czci św Augustyna
która zostanie odprawiona
25 sierpnia 2019 o godzinie 12:00.

Uroczyste wprowadzenie w urząd nowego proboszcza
ks. Mariusza Dronszczyka
odbędzie się w niedzielę, 28 lipca 2019r. w czasie Mszy św. o godz. 9.00